Ishvarakrishna

Les estrofes del Samkhya

Edició i traducció de Laia Villegas

Les estrofes del Samkhya (Samkhyakarika) ens reporten les grans intuïcions del Samkhya, el sistema filosòfic més antic de l’hinduisme. Al segle IV dC, el seu autor, Ishvarakrishna, hi recull antigues doctrines presents de manera dispersa i no sistemàtica en les Upanisad, els Purana i el Mahabharata, de manera que el seu estudi contribueix a la recerca sobre aquests textos i la seva recepció en l’època clàssica del pensament hindú. Conèixer la proposta filosòfica del Samkhya és una tasca preliminar ineludible en qualsevol estudi de caràcter indològic, atès que va exercir una gran influència en el desenvolupament de les idees i la terminologia de tota la tradició filosòfica hindú.

El caràcter extremament concís —sovint críptic— de Les estrofes del Samkhya ha generat una tradició de comentaristes que arriba fins als nostres dies. Amb el temps, les Samkhyakarika foren reinterpretades des de la perspectiva filosòfica d’altres escoles, particularment el Yoga i el Vedanta.

Aquesta edició presenta el text original sànscrit en alfabet devanagari, la corresponent transliteració romanitzada, la traducció catalana, i un comentari estrofa per estrofa basat fonamentalment en els vuit comentaris antics. A més d’un estudi introductori, conté un glossari de termes sànscrits, un útil índex temàtic i unes taules sintètiques. Es tracta de la primera traducció de les Samkhyakarika publicada en una llengua hispànica.

Fotografia Laia Villegas CV
Curadora i traductora Laia Villegas

Laia Villegas (Barcelona, 1977) es sanscritista y especialista en filosofía hindú. Licenciada en humanidades por la Universidad Pompeu Fabra, está en posesión del Diploma de Estudios Avanzados en humanidades por la misma universidad. Ha realizado estancias de ampliación de estudios y de investigación en Venecia (Italia) y en Benarés y Pune (India). Ha traducido diversos libros sobre psicología e indología, y ha colaborado con Òscar Pujol en la redacción del Diccionari Sànscrit-Català (Enciclopèdia Catalana). Ha impartido cursos de introducción al sánscrito y de filosofía india en Casa Asia y otros centros, y es impulsora y docente del Centro de Estudios de la Lengua Sánscrita Devavani. En Fragmenta ha publicado la traducción al catalán de Iniciació als Veda y de Les estrofes del Samkhya, así como la traducción al castellano de Iniciación a los Veda.