Ishvarakrishna

Les estrofes del Samkhya

Edició i traducció de Laia Villegas

Les estrofes del Samkhya (Samkhyakarika) ens reporten les grans intuïcions del Samkhya, el sistema filosòfic més antic de l’hinduisme. Al segle IV dC, el seu autor, Ishvarakrishna, hi recull antigues doctrines presents de manera dispersa i no sistemàtica en les Upanisad, els Purana i el Mahabharata, de manera que el seu estudi contribueix a la recerca sobre aquests textos i la seva recepció en l’època clàssica del pensament hindú. Conèixer la proposta filosòfica del Samkhya és una tasca preliminar ineludible en qualsevol estudi de caràcter indològic, atès que va exercir una gran influència en el desenvolupament de les idees i la terminologia de tota la tradició filosòfica hindú.

El caràcter extremament concís —sovint críptic— de Les estrofes del Samkhya ha generat una tradició de comentaristes que arriba fins als nostres dies. Amb el temps, les Samkhyakarika foren reinterpretades des de la perspectiva filosòfica d’altres escoles, particularment el Yoga i el Vedanta.

Aquesta edició presenta el text original sànscrit en alfabet devanagari, la corresponent transliteració romanitzada, la traducció catalana, i un comentari estrofa per estrofa basat fonamentalment en els vuit comentaris antics. A més d’un estudi introductori, conté un glossari de termes sànscrits, un útil índex temàtic i unes taules sintètiques. Es tracta de la primera traducció de les Samkhyakarika publicada en una llengua hispànica.

Fotografia Laia Villegas CV
Curadora i traductora Laia Villegas

Laia Villegas (Barcelona, 1977) és sanscritista i especialista en filosofia hindú. Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, està en possessió del Diploma d’Estudis Avançats en Humanitats per la mateixa universitat. Ha fet estades d’ampliació d’estudis i de recerca a Venècia (Itàlia) i a Benarés i Pune (Índia). Ha traduït diversos llibres sobre psicologia i indologia, i ha col·laborat amb Òscar Pujol en la redacció del Diccionari Sànscrit-Català (Enciclopèdia Catalana). Ha impartit cursos d’introducció al sànscrit i de filosofia índia a Casa Àsia i altres centres, i és impulsora i docent del Centre d’Estudis de la Llengua Sànscrita Devavani. A Fragmenta hi ha publicat la traducció d’Iniciació als Veda i de Les estrofes del Samkhya.

Ressons

Vídeos