Andreu Trilla (Balaguer, 1940) és escolapi. Llicenciat en teologia, diplomat en magisteri i professor de català per a adults, ha fet nombroses traduccions del castellà, el francès i l’italià per a ús intern de l’Escola Pia de Catalunya, de la qual ha estat provincial. Ha compaginat al llarg del anys la seva feina intel·lectual, com a traductor i corrector, amb una intensa activitat docent i social, especialment en l’àmbit del quart món. Ha traduït al català tres obres de Marie Balmary: El monjo i la psicoanalista, L’origen diví, Freud fins a Déu, Anirem tots al paradís (de l’autora amb Daniel Marguerat) i El sacrifici prohibit. Freud i la Bíblia.