Anna Caixach (Sabadell, 1970) és llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona i doctoranda en Arts Escèniques. Ha realitzat el treball de recerca doctoral «L’Art com a vehicle. La dimensió sagrada de les arts performatives» (Institut del Teatre, 2008), sobre el treball postteatral de Jerzy Grotowski. Té el grau superior de Llenguatge Musical i Teoria de la Música i el grau mitjà de piano. El setembre del 2005 inicia la seva pròpia recerca pràctica sobre l’Art com a vehicle, dirigint un grup de nou actrius a l’Estruch (Sabadell, 2005-2007) i impartint sessions de treball vocal i corporal per a actors. En dues ocasions ha estat convidada a participar en les sessions de selecció al Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards (Itàlia, 1998 i 2005). Ha realitzat també workshops amb diversos col·laboradors de Grotowski. Ha estat la comissària de l’Any Grotowski a Barcelona (2009) i traductora de tots els seus textos al català per a Fragmenta i per a les revistes Estudis Escènics i Entreacte.