Blanca Garí (Barcelona, 1956) és catedràtica d’història medieval a la Universitat de Barcelona. El seu camp d’investigació principal gira entorn de l’espiritualitat medieval, sobretot en l’àmbit de la religiositat femenina.

Ha tingut cura de l’edició, amb Victoria Cirlot, del llibre El monestir interior (Fragmenta, 2017), també en castellà.