Simone Weil

La gravetat i la gràcia

Traducció del francès i presentació de Pau Matheu

«¿Com ens escapem d’això que, en nosaltres, s’assembla a la gravetat?» Únicament per la gràcia. La gravetat és la llei de la creació, el treball de la gràcia consisteix a «descrear-nos». Se’ns obre, amb la lectura d’aquesta obra, un itinerari de «llum per l’esperit i aliment per l’ànima» que s’inicia a través de la incisió en una batzegada religiosa que escapa dels límits dogmàtics i s’enfronta a una rea­litat dolorosa.

Aquest llibre és una tria —feta per l’escriptor Gustave Thibon— de fragments procedents dels quaderns manuscrits de Simone Weil. La seva publicació l’any 1947 va provocar una autèntica commoció en la intel·lectualitat europea, i constitueix encara avui per moltes persones la via d’entrada al pensament ric, fecund i paradoxal de la filòsofa francesa. L’obra constitueix un profund convit a conèixer la veritat espiritual d’una filòsofa que va viure la seva vida en clau profètica i mística, esclava de la gravetat i alliberada per la gràcia.

Autora - Simone Weil
Autora Simone Weil

Simone Weil (París 1909 – Ashford, Reino Unido, 1943). Filósofa, profesora, sindicalista y miembro de la resistencia francesa. A pesar de su condición acomodada, una fuerte conciencia social y la empatía por la pobreza la llevaron a participar voluntariamente en el dolor comuni­tario que asolaba la Europa de entreguer­ras. Estudió filosofía en París y obtuvo una plaza de profesora, pero en 1935 se enroló en el mundo obrero. Eso le condicionó todo su pensamiento filosófico y antropológico posterior, marcado asimismo por una sacudida espiritual en constante evolución. En 1942 se exilía a Nueva York y, posteriormente, a Londres, donde su decisión de no comer más que un obrero de la resistencia francesa aceleró su muerte. Gran parte de su obra proviene de sus cuadernos personales, publicados póstumamente. Fragmenta publicó en catalán La gravedad y la gracia (2021). También en Fragmenta, Josep Otón, ha publicado el ensayo Simone Weil: El silencio de Dios (2021).