Josep Torras Rodergas (Balsareny, 1942 – L’Esquirol, 2020) era llicenciat en teologia (Pontifici Ateneu Anselmià de Roma) i diplomat en Magisteri. Va estudiar filosofia antiga, medieval i moderna, grec neotestamentari i llatí. Així mateix, va seguir estudis als seminaris d’ecumenisme i teologia a l’Ecumenical Institute for Theological Studies de Deir et-Tantur (Jerusalem). Ha estat professor de teologia moral i de patrística, redactor de la Gran Enciclopèdia Catalana, i assessor lingüístic, corrector i cap de l’equip lexicogràfic de l’Enciclopèdia. Entre les seves publicacions destaquen, com a cap de redacció, Diccionari de la llengua catalana (Enciclopèdia Catalana, 1981), Diccionari castellà-català i Diccionari català-castellà (Enciclopèdia Catalana, 1985, 1987); com a assessor lingüístic i redactor, Gran Diccionari de la llengua catalana (Enciclopèdia catalana, 1998). Va traduir les Conferències de Cassià [les Col·lacions] (Clàssics del cristianisme, 2002) i Teologia mística de l’Església d’orient, de Vladimir Lossky (Clàssics cristians del segle xx, 2009). Per a Fragmenta va responsabilitzar-se de la correcció de llibres d’algunes col·leccions (Opera Omnia Raimon Panikkar i Sagrats i Clàssics).