Teresa Guardans (Barcelona, 1956) és filòloga, documentalista i doctora en humanitats. Bibliotecària de professió durant anys, es va incorporar a l’equip de treball del CETR (Centre d’Estudi de les Tradicions de Saviesa) des de la creació d’aquesta institució, l’any 2000, a Barcelona. Ha col·laborat també amb ESADE i amb la Universitat de Barcelona.

A CETR coordina l’equip de didàctica que, en estreta relació amb les escoles, treballa en una doble direcció: el tractament del fet religiós a l’escola laica i plural i l’educació de la dimensió interior en el marc de la cultura contemporània. Una tasca que es concreta en l’elaboració de materials pedagògics que es difonen a través de la web www.otsiera.com.

La seva recerca i tasca docent es relaciona amb l’estudi de l’àmbit del coneixement silenciós i la seva aportació, com a peculiar via de coneixement que és. És autora dels llibres: El saber marginat, l’altra cara del coneixement (Edicions 62, 1997), Les religions, cinc claus (Octaedro, 2006), La Verdad del Silencio. Por los caminos del asombro (Herder, 2009), Una historia de les religions, tal qual (Octaedro, 2009), Cristina Kaufmann, a la recerca de l’essencial (CiJ, 2012). I coautora dels llibres El fet religiós (Eumo, 1998), La setena direcció; el conreu de la interioritat (2008).

A Fragmenta ha seleccionat els textos del llibre El conocimiento silencioso. las raíces de la cualidad humana, de Marià Corbí (2016) i fou entrevistada al llibre Espirituals sense religió, de Laia de Ahumada (2015).