A primers de febrer arribarà a les llibreries el cinquè volum (en ordre de publicació) de l’Opera Omnia Raimon Panikkar, publicada per Fragmenta. El volum, titulat Religió i religions, pot ser llegit com una meditació sobre la religió del futur. Els textos aplegats es van escriure al llarg de quaranta-cinc anys: des del llibre Religió i religions de 1964 (que dóna títol al volum) fins a l’epíleg pòstum «Les religions cridades a la conversió», autèntic testament espiritual de l’autor.

El títol de Religió i religions pretén subratllar l’ambigüitat del terme religió, que en singular evoca l’obertura constitutiva de l’home al misteri de la vida, mentre que en plural indica les diverses tradicions religioses que tracten de vehicular aquesta obertura.

Raimon Panikkar convida les religions a una profunda revisió crítica, que les faci conscients que cap d’elles no té el monopoli de la religió: «El fi al qual tendim no és pas la unitat de les religions, sinó llur harmonia.» Tot el volum constitueix una meditació sobre la religió del futur.

Religió i religions inclou, a més del pioner llibre homònim publicat l’any 1964 —amb el pròleg original del cardenal Franz König—, nombrosos articles que aborden la temàtica des de diverses perspectives (per exemple, des de la filosofia comparada de la religió). Sobresurten especialment els dos textos dedicats a la relació de la religió amb el cos i amb la medicina, així com l’epíleg titulat «Les religions cridades a la conversió», que pot ser llegit com el testament espiritual de l’autor.

Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, destaca: «Religió i religions és un llibre que mostra les arrels fondes del pensament de Panikkar al voltant de les religions. Quan Panikkar diu que va anar a l’Índia com a cristià, s’hi va descobrir hindú i en va tornar buddhista, sense haver deixat mai de ser cristià, no està apostant pel sincretisme, o per una banal multiafiliació religiosa: està mostrant que és possible sentir-se fecundat per diverses tradicions religioses perquè cap d’elles no és capaç d’esgotar tot el potencial de sentit que vehiculen. Està dient que cap religió no esgota la religió. A Religió i religions es veu molt clar com Panikkar aposta no pas per l’ús exclusiu del llenguatge d’una religió ni pel fàcil sincretisme religiós on tot és igual, sinó per l’harmonia entre les religions, una harmonia que preserva les singularitats de cada tradició espiritual.»

Religió i religions és el volum II (el cinquè, en ordre de publicació) de l’Opera Omnia Raimon Panikkar, un projecte internacional d’edició de les obres completes del pensador català. L’autor mateix va tenir temps de dissenyar el pla general de tota la seva obra, una tasca que va dur conjuntament amb la seva col·laboradora Milena Carrara. La coordinació de l’edició catalana del volum ha anat a càrrec de Xavier Serra Narciso, catedràtic de filosofia de secundària. Les traduccions dels textos són de Jordi Martí Roig, Esteve Serra Arús i Josep Torras Rodergas.

Abans de l’estiu apareixerà l’esperat vol. X.1 de l’Opera Omnia Raimon Panikkar: El ritme de l’Ésser. Les Gifford Lectures. Abans de final d’any sortirà el vol. I.2: Espiritualitat, el camí de la Vida (vol. I.2).