Blanca Solares (Mèxic, 1959). Va realitzar estudis de doctorat en sociologia i filosofia a Mèxic i Alemanya. És escriptora i professora a la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i de Filosofia i Lletres de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM). Està adscrita al Centre Regional d’Investigacions Multidisciplinàries, de la mateixa UNAM, on hi desenvolupa la línia de recerca “Estudis de l’Imaginari. Hermenèutica de la imatge, el símbol i el mite”. Coordina el “Seminari d’hermenèutica simbòlica de la cultura”, i col·labora amb l’editorial Anthropos en l’edició de les Actas del Círculo de Eranos, dirigida pel Dr. Andrés Ortiz-Osés. Alhora, periòdicament, coordina la diplomatura en hermenèutica i història del mite.

És autora de les obres següents: Tu cabello de oro Margarethe, (1995), El síndrome Habermas (1997), El Dios Andrógino. La hermenéutica simbólica de Andrés Ortiz-Osés (2003), Madre Terrible. La Diosa en la religión del México Antiguo (Mèxic, 2007). Ha coordinat les següents obres: Los lenguajes del símbolo, (2002), Mitogramas (2004), Symbolon. Ensayos sobre cultura, religión y arte (2005). I és l’autora de l’epíleg al llibre C. G. Jung et al., Círculo de Eranos: Hombre y Sentido, vol. III, (2004).

També dirigeix la col·lecció Cuadernos de Hermenéutica, del CRIM/UNAM.