Jaume Pòrtulas (Barcelona 1949) és des de 1992 catedràtic de Filologia Grega a la Universitat de Barcelona. Autor d’una Lectura de Píndar (Barcelona: Curial, 1979) i d’una Introducció a la Ilíada. Homer entre la història i la llegenda (Barcelona: Fundació Bernat Metge, 2008), que va obtenir l’any següent el Premi Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya. Coautor, amb Carles Miralles, d’Archilochus and the Iambic Poetry (Roma: Edizioni dell’Ateneo, 1983) i de The Poetry of Hipponax (Roma: Edizioni dell’Ateneo, 1988). La seva obra més recent és una extensa antologia, amb traducció i notes, dels primers pensadors grecs (Saviesa grega arcaica, a cura de Jaume Pòrtulas i Sergi Grau), que veurà la llum a la tardor de 2011.