Montserrat Viñas (Tiana, 1942) va ser abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat, que pertany a l’orde de Sant Benet (benedictines).