Roser Garriga (Barcelona, 1935) és membre del Col·lectiu de Dones en l’Església. Com a religiosa, forma part de la comunitat del Gornal de l’Hospitalet de Llobregat i pertany a la Congregació de Missioneres Cor de Maria.