Milena Carrara és doctora en Llengua i Literatura estrangeres. Des de fa anys es dedica a l’estudi del pensament de Raimon Panikkar, de qui ha esdevingut una estreta col·laboradora. Ens els darrers quinze anys ha traduït i ha tingut cura de moltes de les seves publicacions, i en particular ha dissenyat, amb l’autor, el pla editorial de l’Opera Omnia Raimon Panikkar. També és coautora amb Raimon Panikkar de Pelegrinatge al Kailasa (Pòrtic, 2009). Presideix la Fundació Vivarium Raimon Panikkar (Tavertet). Coordina el projecte interreligiós «L’esperit de la religió», que dirigia Raimon Panikkar, en el qual participen testimonis de diverses tradicions religioses. És autora de la introducció del llibre ¿Parlem del mateix Déu? (2018), un diálogo de Raimon Panikkar i Pinchas Lapide, i també de la seva versió en en castellà.