Alexis Bueno Guinamardo (Barcelona, 1969) és jesuïta, sociòleg i teòleg. Dedicat l’educació i a l’acompanyament espiritual, ha viscut al Txad (Àfrica) i ha acompanyat joves en successives experiències d’immersió a la realitat africana. Viu actualment a Lleida. Ha publicat diversos articles i dues publicacions de Cristianisme i Justícia: Mirar a Àfrica, redescobrir Europa (quadern CiJ núm. 108) i A la presó de la imatge (quadern Eides CiJ núm. 59). És autor de la introducció de Déu sense Déu (de Josep Cobo i Xavier Melloni, Fragmenta, 2015)