Pablo d’Ors (Madrid, 1963), iniciat en l’oració pel missioner claretià A. S. Orantos en 1982, capellà des de 1991, doctor en teologia des de 1996 —sota la guia d’Elmar Salmann— i escriptor des del 2000, va funar el 2014, inspirat en la Comunitat Mundial de Meditació Cristiana del benedictí John Main i, sobretot, en Contemplació en Acció del jesuïta Franz Jalics, l’associació Amics del Desert, la finalitat de la qual és aprofundir en la dimensió contemplativa de la vida cristiana i iniciar i acompanyar d’altres en l’aventura de la interioritat. Va ser professor de dramatúrgia a l’aula de teatre de la Universitat Complutense i des de 2014 conseller del Pontifici Consell de Cultura del Vaticà per designació del Papa Francesc. La seva obra literària, traducïda a diverses llengües, va arribar al gran públic amb la seva Trilogía del silencio, conformada per El amigo del desierto (Anagrama, 2009), El olvido de sí (Pre-textos, 2013) i Biografía del silencio (Siruela, 2012), que va constituir un autèntic fenomen editorial.

A Fragmenta ha publicat Sendino se muere (2012), és autor de l’epíleg de Del teu amic musulmà, de Dídac P. Lagarriga (2017), del de Cómo santa Teresa me acompañó al sufismo (2018), de Mardía Herrero, i ha participat al llibre col·lectiu Itineraris interiors (2019), l’edició del qual ha anat a càrrec de Lluís Ylla.