Julia Argemí (Barcelona, 1962) és traductora jurada de francès. Va cursar estudis de Filologia Romànica a la Universitat Autònoma de Barcelona i de Filologia Hispànica a la Universitat de París IV (Sorbona), ciutat on va viure tres anys. Va obtenir el Diploma de Professora de Francès com a Llengua Estrangera de la Universitat de Toulouse i té iniciat el 2n cicle d’Humanitats a la Universitat Oberta de Catalunya. En la seva trajectòria professional com a traductora, s’ha anat especialitzant en les traduccions de caire filosòfic i teològic, tasques que compagina amb la correcció ortotipogràfica de textos, tant en català com en castellà. Ha traduït del castellà al català: José Sols, Quan la fe interpreta i transforma (2003), José Sols, Atrapats en la violència. Camins de sortida (2009) (en col·laboració amb l’autor); del francès al castellà: Mathias Nebel, La categoría moral de pecado estructural (Trotta, 2011); Per a Fragmenta, del francès al català: Philippe Barbarin – Luc Ferry, ¿Quin futur per al cristianisme? Un cardenal i un filòsof, cara a cara (2010) i Mircea Eliade, El sagrat i el profà (2012); del francès al castellà: Marie Balmary, El monje y la psicoanalista (2011) i Marie Balmary, Freud hasta Dios (2011); i del català al castellà: Teresa Forcades i Vila, La teología feminista en la historia (2011) i Laia de Ahumada, Monjas (2011) i Con o sin Dios, de Francesc Torralba i Vicenç Villatoro (2012).